Постиженията на PIC, които „променят правилата на играта“ за качествено и вкусно свинско месо

При животните на PIC генетичният прогрес се ускорява, по-бързо от всякога.

Всичко което PIC постига се дължи на непрекъснатото обогатяване на познанията относно генетиката на свинете и използването на тези познания за подобряването на качествата на продуктите, които PIC предлага. Целта е постигането на по-голяма рентабилност на производството и доволни клиенти.

PIC продължава да постига генетично подобрение по отношение на всеки развъден критерий, от размера на прасилото и преживяемостта на прасенцата, до ефективността на оползотворяване на фуража, по-добри темпове на растеж и по-добро качество на свинското месо.

Ето и един бърз поглед към най-важните инструменти „променящи правилата на играта“ в Програмата на PIC за генетично подобрение – в исторически план, към настоящия момент и това, което се очаква в бъдеще:

РАЗБИРАНЕ НА МУСКУЛНАТА БИОЛОГИЯ

Когато живата мускулатура се превръща в месо, настъпват метаболитни, физиологични и структурни промени. През 1994 г. De Vries и други установяват, че начина по който добиваме и обработваме кланичните трупове, както и отношението и начина по който се отнасяме към животните, по време на транспортирането и преди клането, оказват сериозно въздействие върху качеството на свинското месо.

През 1996 г. PIC представи изчерпателен списък на факторите които имат значение  за добиването на качествено свинско месо.

Освен това PIC предлага международно признати технически консултации, за да помогне на своите клиенти да добиват качествено свинско месо.

СЕЛЕКЦИЯ ЗА ОПТИМАЛНО pH24 НА МЕСОТО

През 1998 г. PIC започна селекция на животните за оптимални стойности на pH на месото (Ultimate pHpHu), като водещ фактор относно вкусовите и органолептични качества на месото и задоволяването на изискванията на консуматора. Стойностите на pHu имат отношение към цвета и преработката на месото, както и към вкусовите качества.

“Данните за pHu на кланичния труп на всяко животно се използват за изчисляване на прогнозните развъдни стойности, които се добавят към генетичните индекси на PIC, което влияе върху селекционния подбор на всяко PIC прасе”, обяснява генетикът на PIC Уилям Херинг. “Днес ние измерваме pHu на повече от 25 000 кланични трупа годишно, за да гарантираме, че PIC продължава да предлага на свиневъдната индустрия продукти с високи вкусови качества”.

GNX-РАЗВЪДНА ПРОГРАМА

Въвеждането на програмата Genetic Nucleus Crossbred (GNX-развъдна програма) е един мощен инструмент благодарение на който PIC увеличи допълнително потенциала за печалба от прасетата предлагани на търговския пазар. От 2003 г. насам чрез GNX програмата, PIC събира данни за продуктивността на своите чисти линии свине приплодите на които са подложени на въздействието на средата в условията на обикновена стокова ферма. Целта е подобряване на прецизността на селекция на чистите линии и прогнозиране как разнообразните условия на средата могат да повлияят на продуктивните показатели на техните приплоди.

Благодарение на тази програма се постигна успех в подобряването на здравината на животните, прираста, конверсията на фуража и разбира се кланичната стойност на труповете, включвайки и показателите за качествено месо. Всяка седмица в програмата се въвеждат данни за качеството на кланичните трупове на хиляди прасета по отношение на тегло на разфасовката, цвят, вътремускулна мазнина и pHu на месото.

СЕЛЕКЦИЯ ЗА ВЪТРЕМУСКУЛНИ МАЗНИНИ (IMF), ЧРЕЗ УЛТРАЗВУК

През 2007 г. PIC стартира развъдна програма за селектирането на терминалните нерези PIC Дюрок (PIC280) за вътремускулни мазнини (IMF). На някои пазари се търсят по-високи стойности на IMF, а на други не. PIC 280 e много подходящ за премиум пазари, клиентите на които, желаят да консумират висококачествено мраморирано свинско месо, без това да се отрази на общата рентабилност на производство която може да се постигне при използването на този нерез.

ВКЛЮЧВАНЕ НА АНАЛИЗ НА НИВАТА НА МЛЕЧНА КИСЕЛИНА (ЛАКТАТ)

През 2009 г. PIC включва в своята развъдна програма анализиране на нивата на млечната киселина в мускулатурата на прасетата. Млечната киселина се измерва, чрез собствено разработен „фитнес тест“, при който прасетата участват в леко физическо натоварване, след което се вземат кръвни проби и се тестват за нивата на млечна киселина. Прасетата с по-ниски нива на лактат след упражнение са по-здрави и се справят по-добре със стресовите ситуации на обкръжаващата ги среда. Податливите на стрес прасета са склонни към загуби по време на транспорта и имат проблеми с придвижването. Податливите на стрес прасета имат по-ниско качество на месото, поради натрупването на млечна киселина в мускулите преди клането, което води от своя страна до по-ранното и бързо понижаване на нивата на pH на месото.

Поради тази причина PIC селектира животните с по-ниски нива на лактат, за да увеличи максимално здравето на прасетата и качеството на месото.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА НОВИ ТЕХНОЛОГИИ

Сериозните и постоянни инвестиции в научноизследователска и развойна дейност, гарантират на PIC висока активност в създаването и въвеждането на нови технологии, като събирането на данни, развитието на желани характеристики, геномна оценка и секвениране на генома.

Например през 2012 г. PIC започна използването на собствено разработената си генетична платформа за RBGS (relationship-based genomic selection) за селекция. Тази система се базира на изследването на генома на прасетата и помага на учените на PIC да разберат какви са родствените връзки между животните, и да повишат прецизността на селекцията за всички признаци, включително и качеството на месото, в своите индекси.

Като цяло това позволи на PIC да увеличи степента на генетично подобрение с повече от 35%, което от своя страна помогна да бъде постигната най-високата степен на генетичен прогрес, който PIC някога е постигнала в своята 56-годишна история.

КАЧЕСТВЕНОТО МЕСО НА БЪДЕЩЕТО – НОВА МЯРКА ЗА ЗАДОВОЛЯВАНЕ НА ВКУСОВИТЕ ПРЕДПОЧИТАНИЯ

PIC стартира нова програма за директно установяване на степента на удовлетворение на потребителя от консумацията на свинско месо. Повече информация за тази програма очаквайте в бъдещите публикации на PIC относно качеството на месото.

Както се вижда, програмата за генетично подобрение на PIC продължава да “се усъвършенства”, като се основава на надграждане на това, което вече е постигнато.

Бъдещето никога не е изглеждало толкова ярко, както за PIC, така и за многобройните клиенти на компанията. PIC продължава да изпълнява обещанието си да не спира да се подобрява (Never Stop Improving).

PIC (Pig Improvement Company) е най-голямата генетична компания в света за свинска генетика, световен лидер с много голям пазарен дял на всички континенти и при най-големите световни производители.

Агроконсулт Инженеринг ЕООД е в дългогодишно партньорство с PIC и притежава изключителните права за разпространение на PIC генетиката в България.