Компанията е на пазара повече от 20 години и осъществява дейност в следните сфери:

„Агроконсулт Инженеринг” ЕООД

Ако Вашият бизнес се нуждае от комплексни решения за проектиране и реализация на Вашата ферма или производствено помещение, то Вие сте открили в лицето на „Агроконсулт Инженеринг” ЕООД надежден партньор.

Изготвяне на цялостни проекти за оборудване на птицеферми и свинеферми, съобразени със съвременните изисквания за отглеждане на животните.

Доставка на генетичен материал до фермата Ви от лидерите в тази област.

Изготвяне на цялостни проекти за оборудване на предприятия за дълбочинна преработка на яйца.

Топлоизолация с полиуретанова пяна на животновъдни сгради и производствени помещения.

Гаранционно и след гаранционно обслужване на закупеното оборудване от отлично подготвени специалисти.

Консултации във връзка с правилното отглеждане на животните за получаване на по-добри резултати.

Изготвяне на цялостни технологични решения при оборудване на кланици, люпилни, цехове за преработка на меса.

Консултации, доставка, монтаж и сервиз на яйцесортировъчни и пакетиращи машини.

Документално оформление на проекти финансирани по програми на Европейския съюз.

Система за угояване бройлери
Клетъчна система за подрастващи стокови носачки
Автоматично Гнездо
Клетъчна система за носачки
Модерна свинеферма

Нещо повече за нас

Намери ни и във Фейсбук: