Оборудване за боксове

Индивидуални боксове

Изключителна гъвкавост, оптимално оползотворяване на пространството, устойчивост и безопасност за свинете. • Ефикасност и практичност в работните условия. • Лесен достъп, достатъчно пространство и отлични

Прочетете повече »