Оборудване за люпилни

MicroClimer™ – Инкубатор

MicroClimer инкубаторите използват патентованата технология MicroClimer (включваща в себе си контрол върху 4 ключови фактора: кислород, отстраняване на CO2, отстраняване на водата и контрол на

Прочетете повече »