Клетъчни системи

Волиерна система VS

Алтернативните системи включват набор от продукти в различни размери, за да се оптимизира пространството и обема на птицефермата. Предимствата на волиерните системи е това, че

Прочетете повече »

Клетъчни батерии за подрастващи носачки IDEAL PLUS

Клетъчни батерии за подрастващи стокови носачки, напълно отговарящи на изискванията за хуманно отношение към птиците. Лесно сглобяеми и здрави конструкции, задоволяващи всички изисквания на клиента.

Прочетете повече »