Клетъчни системи

Волиерна система за подрастващи носачки IDEAL FAS

Алтернативните системи включват набор от продукти в различни размери, за да се оптимизира пространството и обема на птицефермата. Предимствата на волиерните системи е това, че позволяват по-голяма плътност на птици при подрастването, като и улесняват движението на птиците на различните етажи. Волиерата, снабдена с торови ленти, позволява по-добра хигиена и благополучие на птиците, подсигурявайки по-високо …

Волиерна система за подрастващи носачки IDEAL FAS Read More »

Волиерна система VS

Алтернативните системи включват набор от продукти в различни размери, за да се оптимизира пространството и обема на птицефермата. Предимствата на волиерните системи е това, че позволяват по-голяма плътност на птици при подрастването, като и улесняват движението на птиците на различните етажи. Волиерата, снабдена с торови ленти, позволява по-добра хигиена и благополучие на птиците, подсигурявайки по-високо …

Волиерна система VS Read More »

Клетъчни батерии за стокови носачки PLUS 64

Клетъчни батерии за стокови носачки, които напълно отговарят на изискванията на Директива 99/74 на ЕС за хуманно отношение към птиците. Лесно сглобяеми и здрави конструкции, задоволяващи всички изисквания на клиента. Идеални системи, които оптимизират пространството и разходите.      

Клетъчни батерии за стокови носачки PLUS 78

Клетъчни батерии за стокови носачки, които напълно отговарят на изискванията на Директива 99/74 на ЕС за хуманно отношение към птиците. Лесно сглобяеми и здрави конструкции, задоволяващи всички изисквания на клиента. Идеални системи, които оптимизират пространството и разходите.      

Клетъчни батерии за подрастващи носачки IDEAL PLUS

Клетъчни батерии за подрастващи стокови носачки, напълно отговарящи на изискванията за хуманно отношение към птиците. Лесно сглобяеми и здрави конструкции, задоволяващи всички изисквания на клиента. Идеални системи, които оптимизират пространството и разходите. Решение, което позволява автоматизация на процеса по премахване на тора, чрез конвейерна лента.