Обработка и преработка на яйца

Пакетиране на яйца

STAALKAT Farmpackers са пакетиращи машини за яйца със здрава конструкция и същевременно щадящи продукцията. Машините се отличават със своята надеждност и устойчивост. Всички модели от

Прочетете повече »

Трошене на яйца

Машини и аксесоари за трошене на яйца в различни конфигурации, които могат да осигурят всичко необходимо на производители с голям и малък капацитет. Капацитетът на

Прочетете повече »