Обработка и преработка на яйца

Пакетиране на яйца

STAALKAT Farmpackers са пакетиращи машини за яйца със здрава конструкция и същевременно щадящи продукцията. Машините се отличават със своята надеждност и устойчивост. Всички модели от

Прочетете повече »

Трошене на яйца

Машини и аксесоари за трошене на яйца в различни конфигурации, които могат да осигурят всичко необходимо на производители с голям и малък капацитет. Капацитетът на

Прочетете повече »

Преработка на черупки

Оползотворяването на яйчените черупки представлява все по-голям интерес за яйцепреработвателната индустрия, поради факта, че ежегодно значително количество яйчни черупки се депозират, като отпадък от една

Прочетете повече »