Теглене

EXPLORER II

Програма EXPLORER II за родителски стада и бройлери. Може да управлява и контролира процедурите по храненето на птиците. Програмата отчита консумацията на фураж и вода,

Прочетете повече »

Контакти: