Теглене

CONTROL™ Line – Система за теглене на фураж

Надеждни и точни системи за теглене на фураж. • Механично теглене на партидите. • Капацитет от 6 до 13 тона/час (специфично тегло 0,65 кг/см3). • Кошът, който осигурява прехода на фуража към транспорта може да се върти на 360°. • Скенери за фураж за премахване на чужди тела от фуража. Премахват частици по-големи от 9-20 …

CONTROL™ Line – Система за теглене на фураж Read More »

Индикатор за тегло S3000/L

• Индикаторът за тегло S3000/L е проектиран за статично претегляне на силози. • С опростен дизайн и лесен за употреба, S3000/L позволява свързването на аларма за минимално и максимално количество фураж в силоза. • Вътрешен релеен контакт позволява автоматично измерване на зададеното количество продукт при стартиране на системата.  

EXPLORER II

Програма EXPLORER II за родителски стада и бройлери. Може да управлява и контролира процедурите по храненето на птиците. Програмата отчита консумацията на фураж и вода, смъртността на птиците и разполага с 365 дневна хранителна крива. • Програма за мъжки и за женски животни. • EXPLORER II калкулира консумацията на фураж за час и за ден. …

EXPLORER II Read More »