Оборудване на птицеферми и свинеферми

Агроконсулт Инженеринг ЕООД е на пазара повече от 20 години и предлага иновативни решения в следните дейности:

  • Изготвяне на цялостни технологични проекти за оборудване на птицеферми и свинеферми.
  • Изпълнение на проекти до ключ.
  • Оборудване за месопреработка.
  • Гаранционно и след гаранционно обслужване от висококвалифицирани специалисти.
  • Документално оформление на проекти финансирани по програми на Европейския съюз.


За нас

Птицевъдство

Проекти

Свиневъдство

Партньори

Част от нашите системи


Клетъчни
системи


Бройлерни
Родители


Система за
хранене


Съхранение на
фураж


Птицевъдство

или

Свиневъдство

Новини

Контакти


Пишете ни


Адрес