Индикатор за тегло S3000/L

• Индикаторът за тегло S3000/L е проектиран за статично претегляне на силози.
• С опростен дизайн и лесен за употреба, S3000/L позволява свързването на аларма за минимално и максимално количество фураж в силоза.
• Вътрешен релеен контакт позволява автоматично измерване на зададеното количество продукт при стартиране на системата.