EXPLORER II

Програма EXPLORER II за родителски стада и бройлери. Може да управлява и контролира процедурите по храненето на птиците. Програмата отчита консумацията на фураж и вода, смъртността на птиците и разполага с 365 дневна хранителна крива.
• Програма за мъжки и за женски животни.
• EXPLORER II калкулира консумацията на фураж за час и за ден.
• EXPLORER II контролира шнекове, хранилни системи, осветлението и алармите.
• Автоматична регистрация на доставките на фураж по качество, дата и време.
• До 15 цикъла на ден – до 2 шнека.
• До 12 хранителни линии, 10 за женски и 2 за мъжки птици.
• Силози – до 16 тегловни клетки за свързване.
• Светлини – до 14 линии – до 5 периода на осветеност на ден.
• Вода – до 2 линии – до 5 пъти доставка на ден.
• Изход за аларма.
• Pc комуникация – USB порт.

Още от нашите проекти:

Новини: