CONTROL™ Line – Система за теглене на фураж

Надеждни и точни системи за теглене на фураж.

• Механично теглене на партидите.
• Капацитет от 6 до 13 тона/час (специфично тегло 0,65 кг/см3).
• Кошът, който осигурява прехода на фуража към транспорта може да се върти на 360°.
• Скенери за фураж за премахване на чужди тела от фуража. Премахват частици по-големи от 9-20 мм.
• Лесно калибриране.
• Електронно теглене на партидите.
• Капацитет от 9 тона/час.
• Лесно калибриране.
• Порции от 7 до 35 кг (специфично тегло 0,65 кг/см3).
• Кошът, който осигурява прехода на фуража към транспорта може да се върти на 360°.
• Конструкция, която не позволява на гризачи да достигнат до електронните компоненти.
• Надеждни тегловни клетки за точно теглене.
• Теглене на силоза.
• Прецизна регистрация на фуража за проследяване на консумацията и / или съдържанието на силоза.
• Теглене на силоз за ежедневна дажба.
• Възможно цялостно решение за бройлерни родители.
• Капацитети от 1 до 5 тона.
• Идеално решение за подобряване на биосигурността във фермата.