Палетизатор за стекове с кори

Напълно автоматизирана палетизираща машина SANOVO Stack Palletizer за стекове с пълни кори, която може да се интегрира във Вашия Farmpacker със Стакер за кори. Налични са различни модели според капацитета на Вашия Farmpacker.
Капацитета на Палетизатора за готови стекове е 40 000 – 80 000 яйца на час. Лесна за оператора настройка и много ефективен процес на работа, без нужда от ръчен труд. Палетизатора може да повдига 4 пълни стека (с по 6 кори) от захранващия конвейер и да ги зареди върху палет на 5 или 6 нива, в зависимост от изискванията.

√ Могат да се използват пластмасови или хартиени кори, комбинирани с пластмасови или картонени разделители.

 Подходящ за различни конфигурации във фермите – от 3,9 м до 7,7 м широчина на системата.

 √ Лесно ръчно почистване или чрез използване на въздух под налягане за отстраняване на по-едрите прахови частици. 

 √ Интернет достъп за отдалечена поддръжка. Вграден LinkPro за бързо техническо съдействие.

√ Поставяне на празни палети – ръчно или автоматично. 

 √ Захранване – 230v/400v, в зависимост от капацитетa. 

 √ Височина на палетизатор на 6 нива – 2900 мм. 

√ Височина на палетизатор на 5 нива – 2700 мм. 

√ Височина на палетизатор на 5 нива + extra low – 2520 мм.