Трошене на яйца

Машини и аксесоари за трошене на яйца в различни конфигурации, които могат да осигурят всичко необходимо на производители с голям и малък капацитет. Капацитетът на различните модели машини за трошене на яйца варира от 5 000 до 48 000 яйца/час.

• Конструирани от устойчиви материали, машините осигуряват непрекъснат и безпроблемен процес на работа, ефективно разделяне на белтъка от жълтъка, отвеждане на черупките и
събирането им в специални контейнери и други дейности.
• Налични са всички необходими аксесоари за подсигуряване на безопасността на крайния продукт (например скенери за детекция на жълтък в отделения белтък, измиващи модули
за яйцата преди да преминат към процеса на чупене, подсушаващи устройства).

Още от нашите проекти:

Новини: