Волиерна система за подрастващи носачки IDEAL FAS

Алтернативните системи включват набор от продукти в различни размери, за да се оптимизира пространството и обема на птицефермата. Предимствата на волиерните системи е това, че позволяват по-голяма плътност на птици при подрастването, като и улесняват движението на птиците на различните етажи. Волиерата, снабдена с торови ленти, позволява по-добра хигиена и благополучие на птиците, подсигурявайки по-високо ниво на производителност на по-ниска цена.

Волиерата за подрастване е идеална за подрастващи носачки от първият ден до около 120-ият. Волиерната система позволява на животните, през периода на растеж, да свикват да се качват/слизат от батериите и да стигат до пода. По този начин, птицата е вече запозната с обикалящата я среда по време на следващата фаза на размножаване в структурата за снасяне.

Еднодневните пиленца, идващи от люпилнята, се слагат във волиерна система FAS на един или два етажа, в зависимост от размерите на сградата. От около 25-ият ден, по време на ваксинациите, ярките се преместват в система на 3 или 4 етажа, където те ще останат до края на производствения цикъл.