Волиерна система VS

Алтернативните системи включват набор от продукти в различни размери, за да се оптимизира пространството и обема на птицефермата. Предимствата на волиерните системи е това, че позволяват по-голяма плътност на птици при подрастването, като и улесняват движението на птиците на различните етажи. Волиерата, снабдена с торови ленти, позволява по-добра хигиена и благополучие на птиците, подсигурявайки по-високо ниво на производителност на по-ниска цена.

Волиерите от серията VS, произлизат от опита с клетъчни ситеми. Серията поддържа техническите характеристики на клетъчната система, но позволява на снасящите носачки да използват редовете и етажите, включително и пода, с абсолютна свобода на движение. Позицията на гнездата насочени към коридорите улеснява инспекцията и яйцесъбирането. Всяко ниво се характеризира от наличието на хранилна верига, поилна линия, кацалки по дължината, гнезда, яйцесъбиране и торова лента.