Vitoo™ – Система за хранене на подрастващи бройлерни родители

Уникална система за хранене на подрастващи бройлерни родители.

• Оптимално използване на жизнената площ в сградата.
• Уникалната овална хранилка предлага 16 места за хранене, което позволява на 3 метра дължина да се разположат 64 птици.
• Фуражът достига едновременно до всички хранилки – бързо и в равни количества.
• Хранилките не могат да се въртят при храненето на птиците и храната е разположена в центъра на хранилката.
• Концепцията на хранилката Vitoo предотвратява загубите на фураж.
• Много добър старт на стадото още от първия ден.
• Вътрешният конус на хранилката в комбинация с отворите за фураж осигуряват високо ниво на фуража в хранилката през първите дни.
10-годишна регресивна гаранция на цялата хранилка.
• Хранилките са изработени от издръжлива UV-стабилизирана пластмаса устойчива на повечето почистващи препарати.
• Лекота на работа.
• Възможност за затваряне на хранилката за частично подрастване.
• Надеждна контролна хранилка.
• Лесно почистване благодарение на солид.