Вентилационни комини

Голямо разнообразие от висококачествени вентилационни комини с различни размери за нуждите на всяка птицеферма.
• Лесни за сглобяване и транспортиране.
• Проектирани да покрият най-оптималните вентилационни характеристики.

Вентилационни комини ADO
Могат да се адаптират към всеки тип помещение. Те са до 45% по-енергийно ефективни, благодарение на иновативните приемен и изходящ въздушен конус, големия диаметър и ефективният вентилатор. Стената на комина, клапана и рециркулационните клапи са изолирани, с цел предотвратяване на загубата на енергия и кондензация. Благодарение на големия дебит на всеки комин, имате нужда от по-малко комини. Това води до по-ниски разходи за монтаж и поддръжка.