Въздуховодни клапи

Пълен набор от въздуховодни клапи от сериите 1450, 3000 и 6000, произведени
от висококачествен полиуретан.
• Предоставят перфектни решения, практически за всички възможни концепции за вентилация на птицеферми.
• Почти всички клапи са изработени, така че да се отварят и затварят от телено въже.
• Предлагат се в различни размери.
• Подходящи за всякакви концепции и климатични условия.

Въздуховодна клапа – 145-VFG

Въздуховодна клапа модел 145-VFG е с уплътняващ фланец на предната страна и подходяща за всякакви приложения. Регулиращата клапа е извита. Въздухът навлиза, както отгорната, така и от долната страна на регулиращата клапа. При вентилационен обем до 35 % въздухът навлиза само от горната страна на регулиращата клапа, а над 35% въздуха започва да навлиза и от долната страна на регулиращата клапа. Контрола се осъществява от едно странично рамо от неръждаема стомана.

Въздуховодна клапа – 3000-VFG

Въздуховодна клапа модел 3000-VFG е с уплътняващ фланец на предната страна и подходяща за всякакви приложения. Регулиращата клапа е извита. Въздухът навлиза, както от горната, така и от долната страна на регулиращата клапа. При вентилационен обем до 35 % въздухът навлиза само от горната страна на регулиращата клапа, а над 35% въздуха започва да навлиза и от долната страна на регулиращата клапа. Контрола се осъществява от две странични рамена от неръждаема стомана.

Въздуховодна клапа – 6000-VFG

Въздуховодна клапа модел 6000-VFG с уплътняващ фланец на предната страна, подходяща за всякакви приложения. Въздухът навлиза, както от горната, така и от долната страна на регулиращата клапа. При вентилационен обем до 35 % въздухът навлиза само от горната страна на регулиращата клапа, а над 35% въздуха започва да навлиза и от долната страна на регулиращата клапа. За осъществяването на контрол са инсталирани две странични рамена от неръждаема стомана. Регулиращата клапа е извита. Големият размер на тази клапа я прави по-малко подходяща за вентилационни системи, при които контрола на минималната вентилация е много важен.

Въздуховодна клапа – 6000-VFG-2

Въздуховодна клапа модел 6000-VFG-2, е производна на клапа модел 6000-VFG и е специално изградена за тунелна вентилация. За това, където е необходимо е премахнат горния или долния фланец и клапите могат да се свържат, чрез закрепващи щифтове. Регулиращата клапа също е извита, а контрола се осъщестява, чрез две странични рамена от неръждаема стомана, както е при модел 6000-VFG. Тази клапа, в случая изградена от два елемента, може да се контролира, чрез специален набор за свързване.

Въздуховодна клапа – 6000-VFG-3

Въздуховодна клапа модел 6000-VFG-3, е производна на клапа модел 6000-VFG и е специално изградена за тунелна вентилация. За това където е необходимо е премахнат горния или долния фланец и клапите могат да се свържат, чрез закрепващи щифтове. Регулиращата клапа е извита, а контрола се осъщестява, чрез две странични рамена от неръждаема стомана, както е при модел 6000-VFG. Тази клапа, в случая изградена от три елемента, може да се контролира, чрез специален набор за свързване.

Въздуховодна клапа – 6000-VFG-4

Въздуховодна клапа модел 6000-VFG-4, е производна на клапа модел 6000-VFG и е специално изградена за тунелна вентилация. За това където е необходимо е премахнат горния или долния фланец и клапите могат да се свържат, чрез закрепващи щифтове. Регулиращата клапа е извита, а контрола се осъщестява, чрез две странични рамена от неръждаема стомана, както е при модел 6000-VFG. Тази клапа, в случая изградена от четири елемента, може да се контролира, чрез специален набор за свързване.