Транспортна система Discaflex TM

Гъвкава и устойчива система за транспортиране на фураж.
• Широк кръг от приложения.
• Функционира, независимо от това дали в даден бокс има животни или не.
• Безопасно транспортиране на различни типове фураж (пелети, брашнест фураж и други).
• Може да се свърже директно със силоза или да се пълни от FLEX-AUGER ™.
• Устойчивост и надеждност.
• Верига от специална стоманена сплав за ненадмината устойчивост на опън.
• Полиетиленови ъглови станции, стоманени тръби, задвижваща станция от неръждаема
стомана.
• Лесно поддържане.