Система за хранене с мляко за прасенца

Автоматична система за хранене с мляко за прасенца, която доставя прясно мляко в родилните боксове през целия ден.

• Автоматично се изготвят млечните смески.
• Автоматично почистване.
• До 1 кг повече в теглото при отбиване.
• Намаляване на броя на кърмещите майки.
• Нисък риск от инфекция.
• По-малко остатъци в 8 милиметровите маркучи.