Преработка на черупки

Оползотворяването на яйчените черупки представлява все по-голям интерес за яйцепреработвателната индустрия, поради факта, че ежегодно значително количество яйчни черупки се депозират, като отпадък от една страна и потенциала на черупките, като вторична суровина, от друга. На разположение на клиента са най-оптималните решения, от смилането на черупките до изсушаването им, с цел практичната им обработка и намаляване на въздействието върху околната среда.
1. Центрофуга RAP-100 – почти винаги около 2 % от течното съдържание остава в черупките, като с центрофугата се постига редуциране на обема на черупките до 1/5 и отделяне на останалата яйчна течност.
2. Система за възстановяване на белтъчната компонента- възстановяване на техническия белтък, излизащ от центрофугата и съхраняването му по правилен, хигиеничен начин.
3. Система за изсушаване на черупките – позволява максимално редуциране на отпадъците и възможност за рециклирането им и използването им като органични торове и други продукти.
4. Транспортиране на черупки – система за безопасно и хигиенично транспортиране на черупките.