Отоплителни килимчета за прасенца от полимер бетон

Отоплителни плоскости (килимчета) от полимер бетон за прасенца в родилния бокс. Този тип отопление използва топла вода, която циркулира в отоплителното тяло, като се осигурява равномерно разпределение на температурата в бърложката на прасенцата.
Отоплителните плоскости се вграждат в металната система от шини, на която са инсталирани скарите на родилния бокс.

• В отоплителя са вградени медни тръби, в които циркулира топлата вода и от тях се отдава топлината, чрез кондукция.

• Два вида отоплителни плоскости: с изолационен слой под отоплителя и без изолационен слой.

• Разнообразни размери според изискванията на клиента.