Отоплители на твърдо гориво

Генераторите за горещ въздух на твърдо гориво се използват за продуцирането на горещ въздух, чрез използване на твърди горива, като въглища и други подобни.

• Генерираният горещ въздух се използва за отопление на затворени пространства, като животновъдни или производствени сгради и помещения.
• На разположение са генератори с различни мощности за отопление на помещения с разнообразни размери и площи.