Отопление чрез Twin тръби

Отоплението използващо Twin тръби затопля входящия въздух използвайки топла вода, която циркулира в алуминиеви тръби. Twin тръбите представляват излъчващ отоплител.

• Twin тръбите осигуряват приблизително 230 W топлина на линеен метър, разпределена
равномерно.
• Гладката повърхност осигурява лесно почистване и поддръжка.
• Тръбите се свързват с централен котел или индивидуален котел за всяко помещение
(стая), който може да работи на твърдо гориво, газ или електричество.

• Подходящо за всички категории свине.
• Подходящо отопление при използването на окачен таван и съответно таванна вентилация.
• Лесна инсталация и приложение към вече изградени сгради.

Още от нашите проекти:

Новини: