Охлаждане с мъглообразуващи системи

Интелигентно охлаждане посредством високо налягане на водата.

• Без мокри животни – фиксирано ON време и променливо OFF време на работа на системата осигурява охлаждане на въздуха в безопасната (Safe zone) зона (виж схемата).

• Времето на работа ON или ”времето на охлаждане” е настроено така, че периода на пръскане да бъде толкова продължителен колкото време е необходимо мъглата да навлезе в комфортната зона на животните (Comfort zone).

• Периодът на пауза-OFF е променлив, но се настройва така, че да има достатъчно време тази мъгла да се изпари при навлизането ѝ в комфортната зона. Целта е да се охладят животните, без да се намокрят. Следва нов период на работа-ON време за охлаждане.

• Охлаждането може да се контролира и посредством температурен режим, зададен на
централния климатичен контролер.

Още от нашите проекти:

Новини: