Модерна свинеферма

Една от най-модерните свинеферми в България. Оборудвана изцяло с оборудване от Агроконсулт Инженеринг. Фермата се състои от помещение за свине доказана бременност, 4 родилни секции и 3 секции за подрастващи прасета.