MicroClimer™ – Инкубатор

MicroClimer инкубаторите използват патентованата технология MicroClimer (включваща в себе си контрол върху 4 ключови фактора: кислород, отстраняване на CO2, отстраняване на водата и контрол на температурата на ембриона) и технологията за слоест въздушен поток. Това позволява създаването на идеални условия на средата в инкубатора, при които ембрионите се развиват при оптимална температура, за да разкрият в последствие пълния си потенциал.

MicroClimer люпилните също използват технологията MicroClimer и технологията за слоест въздушен поток, което води до максимална люпимост, еднородност и оптимално качество на пилетата. Изключителното качество на пилетата подобрява
крайното представяне, резултатите и рентабилността на вашата люпилня. С MicroClimer люпилните се постига отлична биосигурност и енергийна ефективност.

https://www.youtube.com/watch?v=JwKHrzYfPM4