Контролиране на фуража Control Line

Надеждно и прецизно контролиране на фуража с Control™line. Механично теглене на партидите.

• Капацитет до 6,5 или 13 тона/час (специфично тегло 0,65 кг/ см3).
• Кошът, който осигурява прехода на фуража към транспорта може да се върти на 360°.
• Отличен поток на фуража.
• Надеждни скенери за фуража пресяват частици по-големи от 9 х 20 мм от храната.
• Ръчен контролен плъзгач, за лесно калибриране.
• Лесно почистване и инспекция, херметична изолация за предотвратяване натрупването на прах.
• Електронно теглене на партидите.
• Максимален капацитет от 9 тона/час.
• Лесно калибриране за прецизно и сигурно теглене.
• Партиди от 7 до 35 кг (специфично тегло 0,65 кг/см3).
• Кошът, който осигурява прехода на фуража към транспорта може да се върти на 360°.
• Конструкция за ограничаване достъпа на гризачи към теглилката.
• Гладко и пълно изтичане на фуража.
• Изключително надеждни зареждащи клетки.
• Прецизни зареждащи клетки за точно претегляне с малко или никакво въздействие на температурните промени или силата на вятъра.

 

 

 

 

Още от нашите проекти:

Новини: