Контролери за хранене със сух фураж

Компютрите на Hotraco за контрол на хранене със сух фураж са изключително подходящи за изпълнението на Вашата стратегия за хранене и Ви предлагат перспективата за намаляване на разходите за фураж, по-здрави животни и следователно по-добри резултати.

• Ежедневно записване на консумирания фураж. Това позволява да се идентифицират отклонения от средната дневна консумация, което може да бъде индикация за здравето на Вашите животни.

• Thomas® Feed е компютър за контролиране на система за хранене на воля със сух фураж. Максимален брой на силозите -4. Възможност за смесване на фуража от различни силози.

• Thomas® Multifeed е компютър за контрол на многофазово хранене със сух фураж. Може да смесва различни типове фураж, така че смеската да съответства на нуждите на животните. Компонентите на смеската може да се доставят от силози или от дозиращи уреди. Ако е необходимо фуражът може да се смели от мелница. Количеството и съставът на хранителната дажба се записват в хранителна диаграма. Количеството фураж и времето се задават в биоритмична таблица.