Клетъчни батерии за стокови носачки PLUS 78

Клетъчни батерии за стокови носачки, които напълно отговарят на изискванията на Директива 99/74 на ЕС за хуманно отношение към птиците. Лесно сглобяеми и здрави конструкции, задоволяващи всички изисквания на клиента. Идеални системи, които оптимизират пространството и разходите.