Инфрачервени отоплители

Добре контролираната среда е от изключителна важност през първите дни от живота на пилето. Експертите са съгласни с това, че инфрачервеното излъчване произведено от отоплителите на газ (брудери) дава възможност на птиците за най-добър старт.
• Инфрачервената топлина позволява да насочите отоплителите директно към животните на пода.
• Принципът на отопление на тези отоплители е сравним с начина, по който топлината се получава от слънцето – докато сте изложени на лъчите на слънцето ви е по-топло, отколкото
ако сте на сянка дори и околната температура да е една и съща.

Предимства:
• Инфрачервените отоплители имат възможност да топлят без контакт или движение на въздуха.
• Инфрачервените отоплители създават топлината мигновено без значение на околната температура. Това се постига с излъчването на електромагнитни вълни, които при приемането им от животните биват превръщани директно в топлина.
• Отоплителите могат да бъдат контролирани лесно и прецизно.
• Отоплителите имат висок КПД, което води до ниски разходи за отопление.
• Възможност за създаване на различни температурни зони за индивидуален контрол на птиците.