HatchCare™ – шкаф за люпене с интензивна грижа

В HatchCare, пилетата се излюпват при оптимални и еднакви температурни условия. В същото време, те са подсигурени с осветление, храна и вода, веднага след излюпването. Тази комбинация води не само до система, която осигурява по-силни и по-здрави пилета, но също така е важна стъпка към по-хуманно производство на пилета и отглеждането им без антибиотици.

https://www.youtube.com/watch?v=JwKHrzYfPM4

Още от нашите проекти:

Новини: