Eye Grow монитор за тегло

Монитор за тегло за угоявани прасета. Постоянно, безстресово теглене на угояваните прасета без загуба на растеж.

• Спестявате време – eYeGrow е автоматичен монитор за тегло за прасета за угояване. 3D камера, инсталирана в секцията, постоянно мониторира и регистрира животните, като по този начин компютъра може точно да калкулира тяхното тегло. Това е изцяло автоматичен и безстресов процес за животните. Ръчното теглене причинява стрес, което ще се отрази като спад в растежа. eYeGrow предотвратява този спад и не изисква полагането на допълнителен труд.
• Спестявате разходи за фураж – eYeGrow позволява развитието на група угоявани прасета да се проследява от ден на ден. Можете лесно да адаптирате Вашия оперативен мениджмънт към оптималната стратегия за хранене и да спестите разходите за фураж.
• Подобрена стратегия за доставките – може да предвидите много по-точно теглото при доставка на групата и да постигнете по-висока цена за доставените угоени прасета.
• Поглед върху растежа – информацията за измерените стойности се съхранява в „облак“ и важната информация за мениджмънта, като средно тегло, дневен прираст, брой на измерванията и еднородност са налични 24/7, независимо от местоположението Ви.
Системата може да се свърже също така с FarmManager.

Eye Grow
– Повече от 97% точност
– Лесна инсталация без калибриране
– Лесно се вписва в съществуващи обекти
– Не заема пространство в бокса, нито засяга броя на животните
– Лесна поддръжка
– Не е необходимо допълнително осветление
– Подходящо за угоени прасета над 40 кг