Eлектронно хранене на бременни свине

Проектирано изцяло за нуждите на свинята

С електронното хранене на свинете на Nedap, Вие може да бъдете сигурни, че всяка свиня получава спокойна среда, индивидуалната
дажба и грижа от която се нуждае. Nedap може да проектира автоматичната концепция за хранене за всеки мащаб на производство, както за нови, така и за реконструиращи се сгради.

Електронното хранене на свинете на Nedap Ви помага да елиминирате загубите на фураж и оптимизира ефективността на хранене на цялото стадо.

Как?

Разполагайки с точните данни, може да настроите хранителната програма за всяка една свиня. Системата автоматично настройва диетата на Вашите свине и те остават в оптимална телесна  кондиция. Системата е проектирана с оглед нуждите на свинята.  Това  позволява всяка свиня да се храни необезпокоявана, без прекъсвания, и когато приключи с храненето да бъде изведена от хранителната станция далеч от останалите животни в групата. Уникалния дизайн на груповите боксове за бременни свине със системата на Nedap за електронно хранене, държи свинете спокойни и поддържа  продуктивна атмосфера. Дизайнът на хранителните станции е с изходи напред, което от десетилетия е доказан метод за намаляване на нараняванията и стреса при свинете.

 

Още от нашите проекти:

Новини: