Автоматично Гнездо

Автоматично гнездо за бройлерни родители.

Още от нашите проекти:

Новини: