Системи за теглене на фуража

Системи за теглене на фуража
Уникална система с транспортен шнек за многофазно хранене

1.Електронно теглене на порции!
• Точно и надеждно:
- Лесно калибриране за точно и сигурно теглене.
- Изключително надеждни тегловни клетки.
- Равмномерна и пълна дистрибуция на фуража.
• Висок капацитет:
- Порции до 40 kg
- Кошът под кантара позволява изходящият шнек да се насочи в произволна посока.
• Конструкция защитена от прах

2.Механично теглене на порции!
• Много висок капацитет:
- Модели до 6,5 т/час и до 13 т/час
- Кошът под кантара позволява изходящият шнек да се насочи в произволна посока.

3.Скенер за контрол качеството на фуража!
• Отличен състав на фуража:
- Надежден скенер премахва частици по-големи от 9х20 мм. от фуража.

4. Теглене на фуражни силози!
• Висок капацитет:
- Максимално използване на капацитета на транспортата система от силоза до системите за хранене.
• Прецизни тегловни клетки:
- Прецизна електроника игнорираща влиянието на вятъра и температурата.
 

.