Повече за нас


 

Ако Вашият бизнес се нуждае от комплексни решения за проектиране и реализация на Вашата ферма или производствено помещение, то Вие сте открили в лицето на „Агроконсулт Инженеринг” ЕООД надежден партньор.
Компанията е на пазара повече от 20 години и осъществява дейност в следните сфери:

• Изготвяне на цялостни проекти за оборудване на птицеферми и свинеферми, съобразени със съвременните изисквания за отглеждане на животните
• Консултации във връзка с правилното отглеждане на животните за получаване на по-добри резултати
• Доставка на генетичен материал до фермата Ви от лидерите в тази област
• Изготвяне на цялостни технологични решения при оборудване на кланици, люпилни, цехове за преработка на меса
• Изготвяне на цялостни проекти за оборудване на предприятия за дълбочинна преработка на яйца
• Консултации, доставка, монтаж и сервиз на яйцесортировъчни и пакетиращи машини
• Топлоизолация с полиуретанова пяна на животновъдни сгради и производствени помещения
• Документално оформление на проекти финансирани по програми на Европейския съюз
• Гаранционно и след гаранционно обслужване на закупеното оборудване от отлично подготвени специалисти