Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

HatchTech

РЕШАВАЩАТА РАЗЛИКА В ДЪЛЖИНАТА НА ПИЛЕТО

Максимален профит
“Колкото излюпените пилета са по-големи и хомогенни, толкова е по-голяма възможността за достигане на пълния им генетичен потенциал. Пилето, излюпено при оптимални условия гарантира най-висока възвръщаемост за люпилнята, защото произвежда птици с отлични експлоатационни качества.

Птиците, които при растеж достигат генетичния си потенциал, носят най-голяма възвръщаемост на инвестицията на производителя. Това се отнася за всички птици – в месното направление и за яйца. За производството на пилета с най-добро качество, люпилните трябва да имат инкубатори и люпилни шкафове, които осигуряват максимална големина на новоизлюпените и най-добър коефициент на хомогенност. С инкубационната технология MicroClimer, пилетата се излюпват до 1 см по-дълги от пилетата излюпени в традиционното оборудване, в зависимост от породата и вида. HatchTech се стреми да продължава да предоставя на инкубационната индустрия похвати и иновации, които позволяват постигането на нискостойносни пилета с максимални размери, хомогенност и експлоатационни качества.”

Инкубационната технология HatchTech е основана през 90-те години. По това време на пазара се отчита важността от измерването на температурата на ембриона. До този момент HatchTech е представил ушния термометър и добре известния инфрачервен скенер. Днес всяка модерна люпилня измерва ембрионалната температура. В нашият относително малък сектор, наред с множеството практики и традиции, има място за иновативни идеи, насочени към финансовата рентабилност от излюпването на яйцето до крайния продукт.

Революционни иновации в люпилните технологии

Инкубационните технологии на HatchTech внимателно са поели пътя на високото качество и иновациите. Интелигентната иновация в люпилната технология е заложена във всяка разработка на HatchTech. Инкубационната технология на HatchTech продължава да предлага потенциала за постигане на резултати, които по-рано са били немислими. Скорошната история показва, че иновациите представени от HatchTech са станали глобален стандарт в инкубационната индустрия. Всичко това се базира на отдаването на иновациите, оптимизиращи инкубацията и запазващи генетичния потенциал. Този стремеж към качество на продукта подобрява печалбите на всички клиенти в производствената верига.

HatchTech

С повишаване на ДЪЛЖИНАТА НА ПИЛЕТО

Установяване на нови стандарти: исторически преглед на иновациите на HatchTech. HatchTech е водеща фирма в инкубационните иновации. Ние сме въвели следните иновации в сферата на инкубацията:

1996 Откритие в инкубационната
индустрия, че температурата на
ембриона, а не само на въздуха, е
важна за качеството на пилето.
Въвеждане на инфрачервен скенер
за измерване на ембрионалната
температура.
1997 Нов инкубационен концепт:
водни радиатори с отвори и голяма
охлаждаща повърхност, предпазваща
от кондензация. Въвеждане на
контрол на въздушния поток и
температурата.
1997 Стандартен CO2 контрол, за
посрещане на нуждите на
ембриона от оптимална инкубация.
1997 Газово запечатана инкубация,
оптимизираща енергийния
трансфер от въздуха към яйцето.
1998 Двигатели с директно
задвижване, които решават проблема
с въздушните загуби и правят
машината напълно изолирана.
2000 Концепт за еднороден въздух
и водно охлаждане, приложен към
модерна транспортна система с
температурен контрол. Пилетата се
транспортират при оптимална
телесна температура.
2002 Нова люпилна касетка, която
максимизира броя яйца на квадратен
метър. Така се спестяват до 30% от
средствата при изграждането.
2002 Технологията MicroClimer:
Нашият концепт на инкубация,
който оптимизира ембрионалната
температура, чрез 6 индивидуални
радиатора с независим контрол.
2002 Модулни контролни клапани:
прецизен контрол на загряването и
охлаждането минимизира
температурните колебания.
2002 Топлинна дезинфекция:
Стандартна за бъдещата люпилна
хигиена.
2003 Инкубация с ембрионален
контрол: Развиващият се ембрион
изисква оптималната инкубационна
температура. Това се постига, чрез
измерване на ембрионалната
реакция към инкубационната
температура. Колкото по-оптимална
е люпилната среда, толкова повече
СО2 отделя ембриона.
2003 Hatchbrood: Нова люпилна
система за пилета. Пилетата се
държат в люпилна среда при
оптимални условия през първата
седмица след излюпването.
2004 Пре-инкубиране и ранно
инкубиране с РН контрол:
Информацията за нуждите на
ембриона при пре-инкубирането и
ранното инкубиране води до по-ниска
ембрионална смъртност.
2005 Контролна система за
люпилната: електронна
информационна система дава
възможност на HatchTech да
наблюдава всичките си
инкубатори по целия свят, за да
дава на клиентите съвети и
помощ.


Дължина на пилето

При разработката на продукти, инкубационната технология HatchTech се придържа към едно основно правило: Производство на пилета с възможно най-високо качество.

Най-ефикасният начин за измерване на качеството на пилетата е измерването на тяхната дължина и хомогенност. Дължината на пилетата е обективната мярка за качеството на инкубационната среда. Оптимално излюпените пилета имат:

 • По-голямо тяло
 • По-голямо тегло (без жълтък)
 • Подобрена гастроинтестинална функция и развитие
 • По-голямо сърце
 • По-добра имунна система
 • По-добре функционираща термо-регулационна система

HatchTech

Най-важният въпрос за инкубационната индустрия е: Какво влияние има дължината на пилето върху цялостната му характеристика във веригата - пиле до краен продукт?

Дължината на пилето е най-добрата мярка за развитието на ембриона и по тази причина е обективна мярка на потенциалните крайни финансови резултати!

При оптимални инкубационни условия, ембрионите изразходват всичката си налична енергия за растеж. Те не трябва да изразходват енергия за промяна на средата, в която живеят, за сметка на растежа. Колкото е по-дълго пилето при излюпване, толкова повече енергия е имало за развитие на ембриона. Генетичният потенциал на пилето е запазен и жизнените му характеристики са по-добри.
Инкубационната технология на HatchTech произвежда пилета, които са по-дълги при излюпване. В зависимост от породата и вида, са възможни нараствания с 1 см на дължината на пилето.

Източника на Вашата печалба

Печалбата започва от люпилнята. Инкубационното оборудване на HatchTech е разработено да оптимизира генетичния потенциал на пилетата. Нашето виждане по отношение на инкубационния процес е възможността за промяна на люпилнята от скъпоструващ център към печеливш център.
Капитализиране на генетичния потенциал, чрез технологично посвещаване на дължината на пилето. Мениджмънта на високо продуктивна генетика започва с оптимално развитие на пилето. Дължината на пилето е най-обективната мярка за развитието му. Всеки милиметър от дължината означава потенциално по-добри качества. Инкубационната технология на HatchTech е ексклузивен производител на високотехнологични инкубатори и люпилни шкафове, специално проектирани да произвеждат максималната възможна дължина на пиле – от около 1 см.

Какви точно са ползите от допълнителната дължина на пилето? При по-дългите пилета инкубацията е била по-оптимална. Те средно наддават повече тегло на ден и преобразуват фуража в яйца и месо по-ефективно. Като резултат, експлоатационните качества на тези пилета могат да повишат печалбата на вашата компания чрез:

 • По-добро преобразуване на фураж
 • По-добър растеж
 • По-бързо наддаване на гръдна мускулатура
 • По-добра хомогенност
 • По-ниска смъртност
 • По-висока продуктивност на яйца

HatchTech


СЪРЦЕТО на технологията HatchTech

Оптимален температурен контрол

Инкубационният процес е енергиен еквивалент. Точната и ефективна доставка на енергия към ембриона в ранните стадии и топлинното отстраняване в по-късните етапи е от решаващо значение. Топлинният трансфер и отсраняване определят ембрионалната температура. Тя се контролира, чрез иновативното M6 дозиращо устройство в инкубаторите и люпилните шкафове на HatchTech. То има 12 модулни клапана и 6 топлообменника, които продължително снабдяват с правилната температура на водата индивидуално и шестте радиатора. Контролер регулира функциите на М6 дозиращото устройство за постоянното осигуряване на оптималния температурен контрол индивидуално във всяка секция. Оптималният температурен контрол води до оптимални инкубационни условия и качество на пилетата, както се вижда при по-нататъшните етапи.

Патентована ТЕХНОЛОГИЯ MicroClimer


M6 Дозиращо устройство
Високотехнологичното, изцяло автоматично затоплящо и охлаждащо устройство

MICROCLIMER:

Тайната на оптималната инкубация е резултат от постоянството и качеството на инкубационните условия.
Ембрионалната температура и инкубационната среда трябва оптимално да се контролира. Оптималният контрол дава пилетата с най-високи експлоатационни качества, като се измерва с най-голямата дължина при излюпване.


Инкубационната технология MicroClimer на HatchTech прецизно контролира въздуха на яйцата, температурата, относителната влажност и нивото на СО2, за нуждите на ембриона при оптимална инкубация. Условията в нашите инкубатори и люпилни са на оптимално ниво през всички инкубационни стадии. Това е особеността, която прави инкубационната технология MicroClimer толкова специална. Инкубацията „Тринити” MicroClimer е иновативна комбинация от контролер, M6 миксиращо устройство и 6 радиатора. С инкубацията „Тринити” MicroClimer, хомогенно се загряват и охлаждат всичките ембриони в една секция. Инкубаторите и люпилните HatchTech MicroClimer постигат постоянна ембрионална температура в цялата машина.Това е същността на производството на оптимално излюпени и развити пилета.

Технологията в трите компонента MicroClimer инкубаторите на HatchTech - охлаждане и загряване с вода. Вграденият компютърен контрол е базиран на технологията PID. Модулните клапани, контролиращи водния поток се отварят и затварят чрез 0-10 волтов сигнал. С тази система загряването и охлаждането са прецизно координирани за постигане на точния температурен контрол. Тази технология предпазва ембриона от температурни изменения, причинени от вариации на въздушния поток и температура.

Уникалната инкубация Тринити

1

Контролерът M6: координационното устройство Контролерът M6 постоянно проверява и регулира нивото на CO2 и нивото на относителната влажност в машината, базирани на зададени параметри и инкубационната фаза. Данни от 6 отделни температурни сензора (по 1 на всеки радиатор) са входящата информация за температурния контрол. Чрез тази информация, контролерът директно управлява уникалното М6 миксиращо устройство – сърцето на инкубатора MicroClimer.

HatchTech

2

Миксиращото устройство M6: Миксиращото устройство M6, с неговите циркулационни помпи гарантира оптимална и хомогенна температура в радиаторите. Модулните клапани смесват водата до нужната температура. Всичките 6 секции в машината са индивидуално охлаждани и затопляни чрез миксиращото устройство М6. Всяка секция индивидуално се охлажда или загрява посредством радиаторите М6.

3

Радиаторите M6: Температурата по повърхността на радиатора е еднаква. Водната циркулация се осъществява, чрез миксиращото устройство M6. Вентилаторите създават диференциално налягане около радиаторите. То заедно с шарката от дупки в радиаторите създава хомогенен и постоянен въздушен поток. Този въздушен поток и постоянната температура на радиаторите създават правилната инкубационна среда.

Гама продукти

Инкубационната технология HatchTech предлага цялостна гама от люпилни и люпилни шкафове, базирани на концепцията MicroClimer. Машините на HatchTech са подходящи за пилета, пуйки, патици и фазани, в размери задоволяващи нуждите и на малките и на големите люпилни.

В добавка към люпилните и люпилните шкафове MicroClimer, HatchTech също предлага и готови проекти. Ние обучаваме персонал, за максимално добро използване на съоръженията. Инкубационната технология на HatchTech е фундамента, който гарантира оптимални инкубационни резултати сега и в бъдеще. Вашата инвестиция в инкубационната технология на HatchTech, донася пилета с оптимални експлоатационни качества, измервани чрез по-голямата дължина при излюпване.
Всички инкубатори и люпилни MicroClimer са снабдени с уникалната M6 Тринити, осигуряваща постоянна и хомогенна люпилна среда за всички яйца. С независим контрол на всяка секция, люпилните шкафове са подходящи и за едноетапна и за могоетапна инкубация. Всички инкубатори и люпилни MicroClimer на HatchTech, са конструирани за лесна употреба, лесно почистване и поддръжка, безопасност при работа и издръжливост.
Гама продукти
Инкубатори и люпилни MicroClimer на HatchTech за пилета – серия HT 150
28800 Инкубатор 3 1720 4200 2700
57600 Инкубатор 3 3310 4200 2700
115200 Инкубатор 6 3310 7970 2700
28800 Люпилня 3 1720 4470 2700
Рамка за яйца: 150 яйца (740 x 510 мм) Люпилна касетка: 75 яйца (600 x 401 x 160 мм)
 
Инкубатори и люпилни MicroClimer на HatchTech за пилета – серия HT 88
42240 Инкубатор 6 1810 5400 2700
84480 Инкубатор 6 3475 5400 2700
126720 Инкубатор 6 5145 5400 2700
42240 Люпилня 3 1920 5400 2700
Рамка за яйца: 88 яйца (307 x 626 мм) Люпилна касетка: 88 яйца (675 x 355 x 160мм)
 
Инкубатори и люпилни MicroClimer на HatchTech за пуйки и патици
21168 Инкубатор 6 1720 4470 2700
21168 Люпилня 3 1720 4470 2700
Рамка за яйца: 126 яйца (740 x 510 мм) Люпилна касетка: 63 яйца (600 x 401 x 160 мм)
 
Инкубатори и люпилни MicroClimer на HatchTech за фазани
41472 Инкубатор 3 1720 4470 2700
41472 Люпилня 3 1720 4470 2700
Рамка за яйца: 108 яйца (510 x 367 мм) Люпилна касетка: 108 яйца (600 x 401 x 160 мм)

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Лесни за употреба

Лесни за употреба Нашият контролер осигурява лесно и ефективно управление на инкубаторите и люпилните ни.

 • Цветен екран с тъч контрол
 • Подгряване на pH основа
 • Отложен старт
 • Контролерът показва настройките, температурата и степента на загряване и охлаждане на всяка MicroClimer секция индивидуално.

Хигиенни
Добрата хигиена е от голямо значение за излюпването на висококачествени пилета.

 • С патентования цикъл за топлинна дезинфекция, машините получават най-високото ниво на хигиена.
 • Безшевно свързаните панели, изолирания дизайн и налягането от вентилацията правят нашата инкубационна система хигиенна и изолирана среда през целия инкубационен цикъл.

Издръжливи

Инкубационната технология MicroClimer на HachTech е конструирана за дълъг живот. Нашите инкубатори и люпилни са направени от висококачествени компоненти, осигуряващи отличните експлоатационни качества. Инкубаторите и люпилните на HatchTech са снабдени със стени и тавани с 60 мм дебелина. Здрава връзка между панелите осигурява години наред перфектна инкубация.

Безопасни

Инкубационната технология на HatchTech осигурява оптимална безопасност за вас и вашия персонал:

 • Нисковолтово електричество в машината (24 Волта)
 • Перките на вентилаторите са извън обсег.

ПО-ДОБРИЯТ ТРАНСПОРТ ЗА ПИЛЕТА

Повече от 5 години HatchTech успешно разработва и произвежда транспортни решения за еднодневни пилета. Водещи птицевъдни компании по целия свят са оценили предимствата на правилния транспорт на пилета. Успехът и нарастващия интерес доведоха до стратегическото решение - да се обособи дивизия за транспорт на пилета.

ИМЕТО НА КОМПАНИЯТА НЕ Е ИЗНАНАДВАЩО:
One-O-Four, по-добрият транспорт за пилета. 40°C – 40.6°C , е оптималната телесна температура при излюпване и транспорт на еднодневни пилета. Транспортната система One-O-Four е създадена да поддържа.

оптималната телесна температура (40°C - 40.6°C) за пилета при транспорт. Дизайнът на One-O-Four и експлоатационните му качества вдигат стандарта за транспорт на пилета до революционно ниво. Транспортиране: влияние на температурата върху качеството на пилетата След излюпване, еднодневното пиле има енергийни запаси в нерезорбирания жълтък за 3 дни без температурен стрес. При наличие на температурен стрес нивата на метаболитна енергия се увеличават и жълтъка може да се резорбира дори за 8 часа. Температурният стрес при транспорт намалява експлоатационните качества, понеже необратимо уврежда шитовидната жлеза, имунната система и червата. Оптималната среда при транспорт е тази, при която всички пилета са в термо неутралната си зона, което е телесна температура от 40°C – 40.6°C. Ректалната температура е единствения обективен начин за измерване на влиянието на средата върху пилетата. Ректална температура от 40°C – 40.6°C по време на транспорт е гаранция за благосъстоянието на пилетата.

> 40.6°C Топлинен стрес: Намаляване на жълтъчен резерв, намалени експлоатационни качества
40°C Комфорт и термонеутралитет, максимални експлоатационни качества
< 39.7°С Стрес от студ: Намаляване на жълтъчен резерв, намалени експлоатационни качества
Ректални температури

HATCHTRAVELLER

Чрез HatchTraveller се запазва генетичния потенциал на птиците при транспорт. Пилетата се транспортират без топлинен стрес или стрес от струд, при постоянна,оптимална телесна температура от 40°C. Системата HatchTraveller е успешно утвърдена в САЩ, Австралия, Русия и Саудитска Арабия при Екстремални атмосферни условия. С цялостният контрол върху средата, разстоянията и времето не са повече фактори, влияещи програмата ви. Дизайнът на HatchTraveller има 4 основни разлики, сравнен с обичайните транспортни системи.

1. ИНДИВИДУАЛЕН КЛИМАТИЧЕН КОНТРОЛ НА ВСЯКА СЕКЦИЯ
HatchTraveller е разделен на различни секции чрез перфорирани радиатори. Тези патентовани радиатори имат охлаждаща среда, която отстранява топлината произведена от пилетата. Всяка секция има индивидуален температурен контрол.

2. ХОМОГЕННО ВЪЗДУШНО ТЕЧЕНИЕ ЗА ВСИЧКИ ПИЛЕТА
Разлика в налягането гарантира хомогенни въздушно течение през радиаторите и касетките с пилета. Този концепт гарантира термонеутрална зона за пилетата, независимо къде са с HatchTraveller.

3. КОНТРОЛ НА ЧИСТИЯ ВЪЗДУХ
Осигурява се чист въздух, за да достави нужния кислород на пилетата и да се отстрани CO2 . Количеството входящ чист въздух се регулира чрез CO2сензор. За постигане на постоянна температура на входящият въздух, той се загрява и охлажда.

4. НАМАЛЯВА РИСКА
HatchTraveller намалява риска чрез многобройни охладители, голям охлаждащ капацитет, вентилаторна система с много вентилатори, множество температурни сензори и изцяло резервирано захранване.


За да може да задоволи нуждите на всички клиенти по света, One-O-Four конструира

Самостоятелна транспортна система .

Този HatchTraveller е независим от камиона. Като самостоятелно устройство, този продукт е лесен за транспорт и се среща на всички континенти.
Целта на One-O-Four е да снабди клиентите по целия свят със система, която превръща транспорта на еднодневни пилета в печелившо звено от птицевъдната верига. Експлоатационните загуби при транспорта могат да се елиминират с транспортната технология на One-O-Four. HatchTraveller е с капацитет, вариращ от 45 000 до 180 000 еднодневни пилета.

КОНЦЕПЦИЯТА


Добрият старт на стадото е от съществено значение за постигане на оптимални резултати. Концепцията HatchBrood създава ефтина, добре контролирана и приятна среда за пилетата през първите дни от живота им. HatchBrood разделя подрастващия период на отделни подрастващи периоди. Системата HatchBrood е създадена да поддържа термонеутрална телесна температура за пилетата. Следователно пилетата получават добър старт и се развиват по оптимален начин.

Веднага след излюпване еднодневните пилета се групират в малки групи, като се поставят в Cradle™. Поставят се незабавно, без стрес при транспорта. В HatchBrood се поддържа хомогенна и оптимална среда, през през първите дни от живота. Условията са фино- настроени да посрещнат нуждите на птиците през този критически период. След този 4-5 дневен период,
птиците се преместват в Cradles™ във Фермата и растежа продължава. Понеже птиците стоят в системата само няколко дни, гъстотата им е по- висока отколкото в традиционните бройлерни сгради. Това намалява разходите преди настаняване и енергийните нужди. HatchBrood е енергийно неутрална система, която улавя топлината, отделяна от птиците, като енергиен източник. Също така намалява растежния цикъл в бройлерните сгради. С 5 дневно тегло и по-усъвършенствана имунна система при настаняване, HatchBrood осигурява практични и контролирани решения за критичния период на отглеждане.

МАКСИМАЛЕН КОНТРОЛ

Хомогенността и плануването са съществени цели в птицевъдството. Прогресът в развитието през първата седмица до голяма степен определя крайните производствени резултати. Птиците трябва да стартират по възможно най-оптимален и хомогенен начин. За постигане на оптимален старт, особено от стадата с млади родители, трябва да се осъществи максимален контрол. При традиционните системи разликите в условията на отглеждане между отделни части в сградата, както и между отделните сгради са неизбежни. Сградите не само не са идентични, но и начина по който фермерите приемат и настаняват птиците е различен във всяка ферма.

Със системата HatchBrood, отглеждането е централизирано в система, разположена в люпилнята, за постигане на максимален контрол и оптимални условия. След известен брой дни и достигане на определено тегло, птиците се транспортират до фермата, където растежа продължава. Откакто системата HatchBrood контролира средата на отглеждане през уязвимия период (до 4-5 дневна възраст), резултатите са по- предсказуеми. С HatchBrood може да се достави в бройлерната сграда еднородно, добре развито стадо на 4-5 дневна възраст, със специфично тегло. Стадата достигат по-добри резултати и развитието им по-точно се планува.

УСЛОВИЯ НА ОТГЛЕЖДАНЕ, ЗА ПИЛЕТА ОТ МЛАДИ РОДИТЕЛСКИ СТАДА


Птиците са топлокръвни животни. Това означава, че те могат да контролират телесната си температура до специфичен оптимум. Но птиците не се раждат по този начин. При излюпване, те реагират като студенокръвни животни. Телесната им температура се променя в зависимост от температурата на околната среда. След 4-5 дни, терморегулационната им система е развита и те са по-малко чувствителни към температурни промени в околната среда. Пилета от млади родители (по-млади от 35 седмици) са особено чувствителни през началния период на отглеждане. По неизвестни причини, терморегулационната им система се развива по-бавно ( забавя се 24-48 часа), отколкото при пилета от по-стари родителски стада. Това означава, че на една възраст, пилетата от млади родители са по-неразвити.

Всъщност те реагират като недоносчета, родени прекалено рано. Не се знае точната причина за това явление, въпреки че се счита, че при младата майка е по-малък прехода на хранителни вещества към яйцето. Една от причините вероятно е, че до 33-35 седмица съществува, надпревара между нуждите на майката и нуждите на яйцето.

Знае се, че пилетата произлизащи от млади родители са много чувствителни към околната температура, особено студените условия. За да се даде шанса на тези уязвими пилета да се развиват и растат като нормални, са нужни допълнителни грижи. Трябва да сме сигурни, че те се чувстват комфортно, за да започнат да се хранят и поят възможно най-рано, без да изстиват. Когато пилетата започнат да се хранят и поят, проблемът изчезва. Те започват да се развиват и растат и така произвеждат метаболична топлина. Откакто системата HatchBrood напълно контролира началния растежен период, ние може да
създадем среда, напълно пригодена за нуждите на тази група недоносени пилета.
.