Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Индивидуална хранилна система за майки

Индивидуална хранилна система за майки
Едновеременно хранене на всички майки за избягване на стрес.
Транспортирането на фураж е почти безшумно.

Хранилна система за майки в групи

Хранилна система за майки в групи
Майките намират фуража от първия ден без тренировка. Едновременното хранене стимулира социалния ефект.
Избягва се стрес в групата и се постига оптимално развитие на неродените прасенца.

.