Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Cobb500™

Cobb500™ : най-ефективният избор
Ефективната конверсия на фуража и превъзходната интензивност на растеж на бройлерите, осигуряват конкурентно предимство на клиентите за постигане на най-ниската себестойност при производството на птиче месо. Най-широко разпространеният хибрид в света.

Cobb700™

Cobb700™ : новият стандарт в добива на птиче месо
Нов хибрид, гарантиращ изключителни резултати при добива на птиче месо. Осигурява конкурентно предимство при угояване на бройлери с по-високо крайно живо тегло, предназначени за кланична преработка в обезкостени продукти, получаване на повече гръдно филе.

CobbAvian48™

CobbAvian48™ : най-балансираният избор
Оптимална комбинация между качество на родителите, характеризиращо се с по-висок брой еднодневни пилета от родител и висока интензивност на растеж и конверсия на фуража при бройлерите.

CobbSasso150

CobbSasso150™: изборът на природата
Приросъобразният избор на клиенти, които се интерeсуват от по-бавно растящи шарени пилета. Този хибрид е селекциониран за отлично здраве и силна физическа кондиция . Идеално приспособен към условията на свободно отглеждане (free range) и био-органични системи.
.