Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Теглителни системи

 

Теглителни системи

ЕЛЕКТРОННО ТЕГЛЕНЕ!

Точно и издържливо:
• Лесна калибровка за точно и сигурно теглене.
• Равномерно и пълно изкарване на фуража.

Гъвкава система с висок капацитет:
• Порции от 35 кг.
• 360° кош под кантара.

Антипрахова конструкция

МЕХАНИЧНО ТЕГЛЕНЕ!

Гъвкава система с висок капацитет:
• До 6,5 тона или 13 тона.
• 360° кош под кантара.

СКЕНЕРИ ЗА ФУРАЖ!

Прекрасно качество на фуража.
Скенера премахва частици по-големи от 9 x 20 mm от фуража.

ТЕГЛЕНЕ НА СИЛОЗИ!

Голям капацитет:
• Максимално използване на вашите шнекове от силоза до системата.


.